Boya ve teknik: Herhangi standart çizim ortamı. Pastel, sulu boya, kuru boya, guaj, çizim kalemi ile çizim yapabilirsiniz. Geri dönüşüm malzemeleriyle kolaj yapabilirsiniz. Tek kısıtlama dijital çizim araçlarını kullanmama. 

 

Jüri: Ressamlar, sanat direktörleri, grafik sanatçısı profesyonel bir ekip tarafından değerlendirilecektir. 

 

- Birincilik Ödülü   : GekoO internet sitesinden 300tl alışveriş çeki. 

- İkincilik Ödülü     : GekoO internet sitesinden 200tl alışveriş çeki. 

- Üçüncülük Ödülü: GekoO internet sitesinden 100tl alışveriş çeki. 

 

Eserlerin son gönderim tarihi 30 Haziran 2020

Yarışma başvuru formu linki aşağıda 14. maddede verilmiştir. Linki ziyaret etmeden önce başvuru koşullarını lütfen okuyunuz.

 

Yarışma Katılım Koşulları:

 

1. Yarışmada 15 yaşa kadar çocukların yaptığı resimler değerlendirilir. Başvuru tarihinde eser sahibinin bu yaş aralığında olması şarttır. Resim yarışmasının teması ‘Doğa ve Özgürlük’tür. Bu tema ile ilişkisiz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2. Yarışmaya aynı yarışmacının tek bir eseri ile katılabilirsiniz. Birden fazla resim gönderimi yapanların başvurusu iptal olunur.

 

3. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Değerlendirme kurulu gerekli görürse katılımcının daha önce yapmış olduğu resimlerden birkaç örnek talep edebilir. 

 

Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, ünvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış̧ ve/veya alamamış̧ yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. GekoO vermiş olduğu ödülün iadesini veya nakit karşılığının iadesini talep edebilir.

 

4. GekoO Gıda ve Ekolojik ürünler San. ve Tic. A.Ş. katılımcıların yarışmaya gönderdiği bütün resimleri, her türlü yayında kullanabilir. Başvuru formunu doldurmakla ve yarışmaya başvuru yapmakla katılımcı peşinen GekoO Gıda ve Ekolojik ürünler San. ve Tic. A.Ş.’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

 

5. Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran GekoO Gıda ve Ekolojik ürünler San. ve Tic. A.Ş.’ya aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları GekoO Gıda ve Ekolojik ürünler San. ve Tic. A.Ş.’nin arşivinde kalacaktır.

 

6.Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, isleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için GekoO Gıda ve Ekolojik ürünler San. ve Tic. A.Ş.’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni hiçbir koşul altında geri almayacağını ve eserin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı biçimde kullanılması durumunda GekoO Gıda ve Ekolojik ürünler San. ve Tic. A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

 

7. Ödül ve mansiyon alan eserler ile ödüllendirilmemiş eserler GekoO Gıda ve Ekolojik ürünler San. ve Tic. A.Ş. tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda kullanılabilir. GekoO Gıda ve Ekolojik ürünler San. ve Tic. A.Ş. bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için yarışma katılımcılarına ayrıca bir ödemede bulunmaz.

 

8. GekoO çalışanlarının ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

 

9. Finale kalan ve ödül alan eserler için başvuru yapan velilere/yasal temsilcilere elektronik posta yoluyla gönderilen mali hakların ve manevi hakların devrine yönelik muvaffakatnamenin veli/vasi tarafından imzalaması ve resmin aslı ile birlikte [email protected] adresinden iletişime geçilerek GekoO gönderilmesi gerekmektedir. Bu koşullar sağlanmadan gönderilen resimler GekoO’ya gönderilmiş olsa bile değerlendirmeye alınmaz. Sosyal medya hesaplarından bildirilen Google form linki kullanıcılarından başvuru aşamasında veli/yasal temsilciye ilişkin ad soyad, elektronik posta adresi, cep telefonu numarası, eser sahibi çocuğun sadece adı ve yaşı ile ilgili beyan alınır. Finale kalan eserlerin sonuçlanmasından sonra bu bilgilerin yanında küçüğün adı soyadı, yaşı ve okuduğu okul bilgisi talep edilir. 

 

10. 30 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilen görseller üzerinden yapılacak değerlendirme sonrasında finalistler GekoO sosyal medya hesaplarından açıklanacaktır.

 

11. GekoO yarışma katılım koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

12. Yarışmada derece alarak GekoO hediye çeki kazanan ödül sahipleri hediye çekini tek seferlik alışveriş olarak, çekte belirtilen süre içerisinde kullanmak zorundalardır. Hediye çeki tutarlarında indirimli ve kampanyalı ürünlerin indirim tutarları yansıtılmaz. İndirimsiz perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Hediye ürünlerin kargo gönderim ücretleri GekoO’ya aittir. 

 

13. Yarışmaya katılmak isteyenler linkteki formu doldurup eseri linkteki sayfaya yükleyebilirler.

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEK-eyLek2ZsjmbDHX8fAy5HQ9fOH2MLs-HITjcAWEp_hdFg/viewform?usp=sf_link

 

 

14. Yarışmadan çekilmek, başvurusunu iptal etmek isteyen yasal temsilciler [email protected] adresine taleplerini içeren bir elektronik posta gönderebilirler.

 

 

body Için verilen kod: