ÜYELİK SÖZLEŞMESİ     Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumluluklar içeren Üyelik Sözleşmesi’nin, sitenin ziyaretçileri tarafından kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

     Belirtilen durum ve koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen gekoo.com.tr sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

     Gekoo Gıda ve Ekolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.  (GekoO) dilediği süre ile bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.


1.Taraflar     Bu sözleşme, Gekoo Gıda ve Ekolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. ile siteye giriş yapan kullanıcı arasında, kullanıcının GekoO tarafından işletilen ve idare edilen gekoo.com.tr sitesine üye olması amacıyla ve işbu sitenin bulunduğu elektronik ortamda düzenlenmiştir.


2.Kullanım Şartları     GekoO tarafından işletilen ve idare edilen gekoo.com.tr sitesi, tüm üyelerine açıktır. Aşağıdaki yazılı durumlarda GekoO, üyenin site kullanımını ve içeriğe ulaşmasını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar;

     Eksik, yanlış, düzensiz ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

     Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,

     Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

     Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan, doğrudan kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.


3. İçerik Kullanımı     GekoO, sitede sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sitenin içeriğinde yer alan bütün ürünler, ikon, logo, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya sitelere link vermek yasaktır.

     Siteye iletilen tüm eleştiri ve yorumların hakkı GekoO’ya aittir, istenildiği takdirde GekoO tarafından kendisine ait diğer internet ve basılı medyalarında ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir.


4. Sorumluluklar     Üye olmak isteyen kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra, işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek siteyi kullanmaya başlayabilir.

     Kullanıcı, sitenin hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile GekoO’nun hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

     Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu hizmeti geliştirmek ve gekoo.com.tr’nin sunduğu içeriği zenginleştirmektir.

     Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin siteyi kullanmasını zorlaştırıcı veya önleyici hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz veya kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması durumunda üyeliğinin iptal edileceğini ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

     Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya sitelerde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, kullanıcının siteye erişimi süreli/süresiz olarak engellenebilir.

     Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

     Site yöneticileriyle yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve GekoO tarafından tavsiye edilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden GekoO sorumlu tutulamaz.

     Kullanıcı, siteden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını çıkartamaz veya silemez.

     Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

       Kullanıcı talep etmesi halinde üyeliği GekoO tarafından dondurulabilir. Kullanıcı kendi isteğiyle üyeliğinin tekrar aktifleştirilmesini talep edene kadar, sitelere giriş yetkisi verilmeyecek ve diğer hizmetler sunulmayacaktır.

     Kullanıcı dondurduğu kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

     GekoO kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

     Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz.

     Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle GekoO’nun uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. GekoO kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.


5. GekoO’nun Hak ve Yükümlülükleri     GekoO kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, GekoO ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

     GekoO taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. GekoO’nun her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. GekoO herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, ilgili sitelerde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

     İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri siteye göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın GekoO tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.


6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi     Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da, bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da, sipariş verdiği andan itibaren işbu üyelik sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.


7. Tebligat Adresleri     GekoO, siteye üye olan kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istemektedir. Kullanıcının siteye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

     Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

     GekoO’nun, kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın GekoO tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

     Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR